اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335&LangID=E اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان. بزبان انگلیسی با تشکر از...

شلیک به لبهای تشنهٔ خوزستان

شلیک به لبهای تشنهٔ خوزستان نظام جمهوری اسلامی در ایران، پس از گذشت بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ هشت ساله بی دلیل و بی...

بن‌بست ‌گرایی یا پیشرفت دیپلماسی؟

روزنامه آرمان / چهارشنبه 23 تیر 1400/ صفحه اول فریدون مجلسی   اگر وزیر امــور خارجـه‌ای در سطح محمد‌جواد ظریف هم سکاندار سیاست خارجی...

انتخابات

روزنامه اقتصاد پویا/ سه شنبه 18 خرداد 1400/صفحه اول  گفت وگوی اقتصاد پویا با فریدون مجلسی، دیپلمات سابق: اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم...

Seif

پیام تسلیت جمعی از کنشگران درون و برون مرزی به مناسبت درگذشت خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران دریغا تهی از تو ایران...