آیا نسخه جامعه بسته در ایران قابل اجرا است

فریدون مجلسی

فصلنامه انجمن مهندسان مشاور/ تابستان 1400

بحران اقتصادی و سیاسی سال 1400 در پی شیوع طولانی بیماری کرونا و تاخیر در واکسیناسیون، و خشکسالی شدید و التهاب و اعتراضات گسترده در خوزستان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و با توجه به سخت‌گیری فوق العاده در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 99 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 400 که نهاد مقننه ‌و سپس ریاست جمهوری را در انتخابات‌های بی‌رمق در انحصار جناح اصولگرا قرار داد، این ‌نگرانی را پدید آورده است که با توجه با کاسته شدن از سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایی‌ها، آیا نهضت برای بقای خود نظامی بسته و تحت نظارت و انضباط شدید ایدئولوژیک مانند کره شمالی را در پیش خواهد گرفت؟ (در صورت تمایل متن ضمیمه است)

دیدگاهتان را بنویسید