کارزار 《 درخواست تجدید نظر در انتقال آب زاینده رود به سایر استان ها و تضییع حق کشاورزان اصفهان 》

کارزار 《 درخواست تجدید نظر در انتقال آب زاینده رود به سایر استان ها و تضییع حق کشاورزان اصفهان 》با موفقیت منتشر شد

با به اشتراک گذاشتن این لینک و ارسال آن برای ۵۰نفر دیگر، نسبت به جمع آوری امضا اقدام کنید
https://www.karzar.net/isfahan-farmers-demand

اگه ۵هزار امضا جمع بشه زاینده رود همیشه آب داخلش جاری میمونه، تا الان ۳هزار امضا جمع شده لطفا حداقل برای ۵۰ نفر بفرست
این کمترین کاریه که بران نجات آینده

دیدگاهتان را بنویسید