واکاوی مشروطه از منظر اجتماعی در گفت وگو با فریدون مجلسی

پایگاه خبری تحلیلی اعتمادنو/ پنجشنبه 14 مرداد 1400 

آن چه شکست خورد مشروطه نبود، بلکه فرزند نارس مشروطه یعنی دموکراسی بود!

قانونمداری لازمه اش قدرت اجرایی و ضمانت اجرای انتظامی‌است. کار بزرگ رضاشاه برقراری آن ضمانت اجرا در قالب ارتش و ژاندارمری و پلیس بود، گرچه به آنها انتقادهایی هم می‌شود اما در برابر مزایای وحدت‌ بخش آن به حساب نمی‌آید و گام بعدی حفظ نمادین مجلس شورای ملی و تصویت مجموعه قوانینی است که موجب لغو واقعی کاپیتولاسیون و از میان رفتن بهانه‌های آن شد، و تا به آخر همان مجلس بودجه‌ها، مالیات‌ها و قوانین مصوبه‌اش نماد حاکمیت ملی بود.(در صورت تمایل متن ضمیمه است). ف.م. 

دیدگاهتان را بنویسید