امیر طاهری | خوزستان، نمایشگاه شکست رژیم خمینی‌گرا

https://www.independentpersian.com/node/164026

خوزستان، نمایشگاه شکست رژیم خمینی گرا. امیر طاهری

دیدگاهتان را بنویسید