دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم؟

نگاه ایرانیان نیوز/ دوشنبه 31 خرداد 1400

در گفت‌وگو با ایونا بررسی شد؛

لزوم داشتن روابط سیاسی گسترده و بین المللی

مجلسی، دیپلمات پیشین معتقد است؛ عراق می تواند بزرگ ترین متحد اقتصادی و بازرگانی ایران در منطقه باشد. دیپلماسی بدون داشتن روابط بین المللی؟

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین به خبرنگار سیاسی ایونا گفت: اصل اولیه دیپلماسی در اجرای ماموریتی است که بر عهده وزارت خانه های امور خارجه در داشتن روابط سیاسی گسترده و بین المللی است  (.  (اصل خبر در صورت تمایل ضمیمه است

دیدگاهتان را بنویسید