Raeesi

رئیسی، جلاد شصت و هفت

آرمان‌خواهی در برابر واقع‌گرایی

ماهنامه قلمیاران/ اردیبهشت و خرداد / 1400 /تاریخ احزاب ص 85 آرمان‌خواهی در برابر واقع‌گرایی دکتر مصدق و سید حسین فاطمی گمان می‌کردند وابستگی...

لباسچی‎

درگذشت حسن لباسچی عضو دیرینه جبهه ملی ایران را دلارامی میگوییم      زنده یاد حسن لباسچی از دانشجویی به عضویت جبهه ملی ایران درآمد....

تقلب

طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه، خامنه ای تمام اختیارات مملکت را در اختیار خودش دارد خامنه ای حدود دوازه سال...

نمایش انتخابات

هموطن در ماه خرداد، مثل گذشته، در ایران نمایش انتخابات برگزار میشود بعد از این همه نمایش در سالهای گذشته، مردم فهمیده اند که...