چه نیازی به تضعیف؟

(ضیا ء مصباح)
• در شرایطی با نفوذ سازمان یافته سپاه و روحانیت با در اختیار داشتن صدها هزار نیازمند گرفتار معیشت گوش بفرمان و تابع احساس …. دیگر چه لزومی به تضعیف جماعتی در حال ترک مسند! که در اخرین روزها ، امکان دفاعی از خود دراختیارشان نگذارده و تحت سیطره قدرت ، کارپرداز یا مدیر اجرائی فاقد اختیاری بیش نبودند ….
• “هدف از این نوشته دفاعی از دولت 8 ساله جناب روحانی نیست … که بقولی از استعداد ، تجربه و هوشیاری نسبی برخوردار اما همچون سلفش خاتمی با همه حمایت معقول ترین افراد درون حکومت ، نتوانست از زیر یوغ مطلقه! در دوران تصدی خود بر مسند ریاست جمهور رهائی یابد – به این امید که بتواند انچنانکه ملک و ملت انتظار دارند ایفای نقش نماید .
• اما در مقایسه میتوان پیش بینی کرد که با امدن بدترین در « سناریوی ادینه 28 خرداد »با حداقل رای بترتیبی که بسیار مورد نقد وتحلیل قرار گرفت ،غصه بی پایان مردمان ادامه خواهد یافت .

همانطوری که دیگر متولیان این سمت از اغاز انتحار دست جمعی ؟ « به دلایلی از این قبیل » جای خود را به تند روها سپردند ومصداق « دریغ از پارسال» بنحو غیر قابل تصورو باوری تحقق و عینیت یافت :
• 1.جانبداری از دموکراسی ، حقوق بشر و برابری حقوق زنان
• 2. مخالفت با ولایت فقیه و «نهادهای انقلاب» سپاه ، دادگاه انقلاب ، کمیته‌ها و…
• 3. مخالفت با قرارداد الجزایر در ماجرای پراب و چشم گروگان گیری و به کار گیری احساسات عوام در ادامه جنگ
• 4. مخالفت با احکام «قضات شرع» حدود و تعزیرها و انتصاب ریاست و دادستانی دیوان کشور بر خلاف قانون اساسی و هم چنین مخالفت با اسلام فقاهتی و بالاخره موافقت با ملی گرایى و طرفداری از ایده های شادروان دکتر مصدق یعنی استقلال و آزادی واقعی در پرتو الویت بخشیدن به علم اقتصاد و روابط بین المللی بدون دشمن پنداری
**اینکه رئیس جدید در اولین مصاحبه خود – همگام با تریبون دارهای همسو بگوید « شرایط بنفع مردم تغییر میکند» باید پرسید : اولا تعریف شما از شرایط و مردم چگونه می‌باشد؟ و در ثانی مگر دولت 8 ساله فعلی که هنوزچند هفته‌ای عهده دار مسئولیت و پاسخگوی نارسائی هاست با تاکید مکرر بر اینکه اختیاراتی مناسب ندارد ، با همه نظارت ولایت و سپاه« نا مردمی بوده ؟»است؟
نمونه ای از شادباشها “برای ارزیابی شان و منزل «موافقین فرد جایگزین » و چگونگی روابط آینده بین المللی !”کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیروزی رییسی را تبریک و میگوید : «برگزیده‌شدن شما به عنوان رییس جمهور، نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم ایران !است»
&& همچنین تذکرات «کیهان »وروزنامه «جوان »به دگراندیشان عرصه رسانه‌ای که آنها را روزنامه‌هائی می‌شمارند که نان رژیم را می‌خورند ودر خدمت توجیه سوءمدیریت اشرافی غربگرا قرار داشته و از ۰انتخاب نام«جناح اصولگرا» برآشفته و آن را عنوانی تحریف ‌آمیز خوانده اند !
&& نشریه ای دیگر مینویسد : رئیسی در قوه قضائیه با فساد دانه‌ درشت‌های هر دو جناح بر خورد داشته و ادامه میدهد : بسیاری از نشریات به عنوان جاده‌ صاف‌ کن طیف مدعی اصلاحات و اعتدال سرگرم
«مأ یوس‌سازی مردم » بود ه و بدون صلاحیت از طرف رای‌دهنده گان سخن میگویند .
&&اینها !اصلا توجه ندارند یا نمی‌خواهند بدانند : بگفته توماس جفرسن اگر ملّتى انتظار دارد كه «هم نادان باشد وهم آزاد » چيزى را می‌طلبد كه نبوده و نخواهد بود!
&& یادمان نمی‌رود در گذشته نه چندان دورشیوخ خلیج همیشه فارس « مطیع و مرهون دولت مقتدر کشورمان »بودند وامروز « امیر قطر » ایرباس لوکس مدل A380 را به رئیسی ، کارپراز جدید هدیه کرد که ارزشها و معیارهای حکام منطقه را در ارتباط با حکومت نشان میدهد .
&& در این میان مبارز بنام ،کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل بانوی قهرمان « نرگس محمدی »با همه تحمل رنج و تعب میگوید : «حکومت ایران انتخابات مهندسی شده را از مسیر طبیعی خارج ورییسی را به عنوان رییس جمهور اعلام کرد، بعنوان فعال حقوق بشر و طرفدار صلح و آزادی ، ریاست رییسی را بعنوان یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر در طی ۴۲سال حکومت برنمی‌تابم »
**قصد از ذکر نمونه ها- تاکید براین واقعیت است که :جدال بین جریانات درون میهن تحت ظلم ، فساد و جهل «برآمده از عافیت طلبی و محافظه کاری خواص»و دغدغه معاش اکثریت با همین کم و کیف ، متاسفانه ادامه خواهد یافت -هر چندبا همه تفاصیل ملت هشیارانه مانند عدم حضور درصحنه انتصابات با نتایجی مشابه تهران با حدود 25 درصد مشارکت «با آن همه رای سفید و باطله !»عملا مانع خیانت بیشترانحصار طلبان خواهند بود .
&& نا گفته نماند :این جماعت سهم خواه آلوده به فساد با تکیه داشتن بر تصدی‌گریها‌ی فراتر از صلاحیت در گستره ایرانمان ، نمی‌توانند بفهمند و درک نمایند که خواست مردمان این سرزمین اهورائی «رعایت حقوق اجتماعی و آزادی‌های اساسی که در پی آن رفاه و ارامش ، پندار نیک و سلامت فکر و روان حاصل و ارزشها احیاء می‌شود »می‌باشد ..
*در حالی‌که در اوج تنگ‌نگری اصول‌گراها می‌گویند : مشکلات فراوان معیشتی و فشارهای کمرشکنی که طی ۸ سال گذشته از سوی دولت به مردم تحمیل شده ، یکی از اصلی ‌ترین علت‌ها در کاهش درصد مشارکت در انتخابات بوده ، در حالی‌که پیش بینی مشارکت «صد در صدی »روز قبل رای گیری را با حروف هشتاد ، در صفحه اول نشریه رانتی خود فراموش کرده‌اند که با کاهش رای دهندگان به کمتر از 50 درصد واجدین شرایط …باید گفت :
«باش تا صبح دولتش بدمد .. کاین هنوز از نتایج سحر است »

دیدگاهتان را بنویسید