انتخابات – جامعه‌ی دوپاره

محسن‌حسام مظاهریپژوهشگر مطالعات دینی تا اطلاع ثانوی، این نمودار، صریح‌ترین و شفاف‌ترین تصویر از امر سیاسی در جامعه‌ی ایرانی است: جامعه‌ای دوپاره. این نمودار...

چه نیازی به تضعیف؟

(ضیا ء مصباح)• در شرایطی با نفوذ سازمان یافته سپاه و روحانیت با در اختیار داشتن صدها هزار نیازمند گرفتار معیشت گوش بفرمان و...

آب نایاب است

روزنامه شرق/ پنجشنبه 20 خرداد 1400/ صفحه اول آب نایاب است! فریدون مجلسی این روزها که همه سرگرم مجادلات انتخاباتی هستند، گویا کسی به فکر...