درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، رأی دادن به رژیم فقاهتی،

      درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، رأی دادن به رژیم فقاهتی  امیرحسین لادن   لینک مقاله https://news.gooya.com/2021/05/post-51648.phpVisit our website  ‌ ‌  

دیدگاهتان را بنویسید