وعده‌ های نامزد‌های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی؛ آیا قابل اجرا است؟

خبرگزاری فرارو/ 31 اردیبهشت 1400

وعده‌های نامزد‌های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی؛ آیا قابل اجرا است؟

اظهارات نامزد‌ها در حوزه سیاست خارجی تنها کارکرد تبلیغاتی دارد

فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شعار‌های نامزد‌های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی صرفاً کارکرد تبلیغاتی دارد، گفت:  (متن ضمیمه است) 

دیدگاهتان را بنویسید