دولت سایه آفتابی می‌شود

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل سیاسی: مردم دیگر برایشان فرقی نمی کند چه کسی رییس جمهور شود

روزنامه اقتصاد پویا/ 4 خرداد 1400/ صفحه اول

دولت سایه آفتابی می شود

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل سیاسی در خصوص تعمدی بودن و افزایش میزان نارضایتی مردم در نزدیکی انتخابات به خبرنگار ما گفت: این اتفاقات می تواند عمدی باشد. اما برای مردم دیگر فرقی نمی کند که تعمدی است یا نه برخی ها هم در این میان با این اتفاقات تنور انتخابات را گرم می کنند از طرفی مردم هم همه چیز را به شورای نگهبان سپردند و در نهایت شورای نگهبان است که تایید صلاحیت ها را اعلام می کند برای مردم دیگر فرقی ندارد چه کسی روی کار خواهد آمد.

وی در ادامه افزود: در ایران نمی توان چند گروه بود اگر گروهی هم بیایید نیامده از بین خواهد رفت و مردم نیز دیگر همه چیز را به شورای نگهبان سپرده اند از طرفی امسال خرج انتخابات نیز کمتر خواهد شد چرا که به دلیل کرونا دیگر تراکت ها در خیابان پخش نخواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی از حضور دولت سایه گفت: امسال دیگر دولت سایه خودش را نشان می دهد و روی کار خواهد آمد اما اینکه چرا راهی را انتخاب خواهد کرد فرق می کند. احتمال دارد جنگ با اسرائیل را انتخاب  کند یا مذاکره.  این دیگر در دولت بعد مشخص خواهد شد. فقط امیدوارم انتخاب به ایران ضربه نزند و باعث ویرانی نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید