گفتتگوی دوستمان امید صفری

گفتتگوی دوستمان امید صفری با تلویزیون سعودی و استفاده از نام خلیج فارس در آن گفتگو. گوینده رسانه عربی اعتراض میکند و صدای امید مدت کوتاهی قطع میشود. یک کرد تجزیه طلب که در برنامه شرکت داشت با کوینده عرب همراهی میکند.

گوینده بیسواد عرب ادعا میکند که صدها سال است نام خلیج فارس خلیج عرب است!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید