نظرات آقای مهندس کورش زعیم

در دنباله توجه همه شما دوستان را به نظرات آقای مهندس کورش زعیم جلب می نمایم 

آقای مهندس کورش زعیم : قراداد ایران وچین یک خیانت تاریخی است و وظیفه مجلس متوقف کردن این قرارداد است

دیدگاهتان را بنویسید