پرچم ایران در شورش طرفداران پرزیدنت ترامپ

ما بارها دادزدیم و تکرار کردیم آنهائی که اکثرا در آمریکا از براندازی و سرنگونی رژیم حمایت میکنند و با هر تحریم ایران که منجر به فقر بخشی از ملت ما میشوند هورا میکشند

چیزی جز شعبه ایرانی ترامپ و تجزیه طلبان سرزمین ما نیستند. حالا خودتان مشاهده کنید. ایرانیان همدوش شورشیان هوادار ترامپ.

دیدگاهتان را بنویسید