زاد روز فردوسی ،

یکم بهمن 🌸
زاد روز فردوسی ،
بزرگ مرد ایران زمین است،
این روز بر همه
پارسی زبانان جهان گرامی باد.💐

✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾

دیدگاهتان را بنویسید