پیام شجاعانه ویدیوئی و کاملا بحق حشمت الله طبرزدی بشخص خامنه ای در ایران

دیدگاهتان را بنویسید