نوشته پر محتوای مهندس زعیم

هموطن لطفاً این نوشته ارزشمند را با دقت بخوانید . هوشنگ آریان پور با سلام و درود نوشته آقای کورش زعیم پیام به روحانیت...

یک فیلمی کوتاه

یک فیلم کوتاه و جالب از کنفرانس صلح تهران با حضور سران متفقین در پایان جنگ دوم جهانی در این کلیپ استالین، چرچیل و...

مقاله ای از یک معلم داخل کشور

دوستان با کمی توجه به نوشته ارزشمند چنین شیرزنانی در کشور اسلامی ایران من آینده بهتری را برای کشورمان مشاهده می کنم. هوشنگ آریان...

مرگ انسانیت

https://youtu.be/Fl-oMIjKWQM مرگ انسانیت فریدون مشیری

نسرین ستوده

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران روز چهارشنبه، اول بهمن تنها چند روز پس از انجام عمل آنژیو قلب در...

گذر از جمهوری اسلامی در سال 88

کورش زعیم در این مصاحبه  در سال 1388 (2009) اعتقاد خود و جبهه ملی را به تغییر قانون اساسی اعلام داشت و این اعتقاد...