مصاحبه تلویزیون آزادی با کورش زعیم, پیش بینی خطرناک برای آینده نزدیک سرزمینمان (1)

پرسش اول: رویکرد دولت بایدن با جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
آیا دولت بایدن با جمهوری اسلامی ، پای میز مذاکره خواهد نشست؟

دیدگاهتان را بنویسید