مصاحبه تلویزیون آزادی با کورش زعیم, پیش بینی خطرناک برای آینده نزدیک سرزمینمان (7)

پرسش هفتم: با توجه به تحریم های همه جانبه و به دنبال آن ، وضعیت وخیم اقتصادی مردم ایران ، از سوی مردم در آینده اعتراضات گسترده ای خواهیم داشت. آیا جمهوری اسلامی با تمهیدات شدید امنیتی و اطلاعاتی در سطح کشور ، میتواند مانع این اعتراضات اجتماعی و تظاهرات گسترده شود؟

دیدگاهتان را بنویسید