مصاحبه تلویزیون آزادی با کورش زعیم, پیش بینی خطرناک برای آینده نزدیک سرزمینمان (5)

پرسش پنجم: اگر دولت آقای ترامپ در فرصت باقی مانده به ایران حمله نظامی بکند ، واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا کشورهایی مثل روسیه وارد این مبارزه خواهند شد؟

دیدگاهتان را بنویسید