پروژه موساد

https://news.gooya.com/2020/12/post-46014.php

عملیات سربریدن، پروژه موساد برای مبارزه با تسلیحات هسته ای ایران.

امیر حسین لادن

دیدگاهتان را بنویسید