درگذشت دکتر محمد ملکی

دوستان با سلام و درود دکتر ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب که خودش از دانشگاه توسط سروش اخراج شد، در گذشت...