پیام شادباش سال 2021 میلادی

پيام شادباش سال 2021 ميلادي به هم ميهنان مسيحي و دوستداران مسیحی ایرانیان در سراسر جهان آغاز سال 2021 ميلادي را به همه هم...
هشتگ هایی برای وارونه سازی واقعیت این روزها بازار هشتگ گذاری ها با اهداف و امیال مختلف داغ است. هر روز عنوان ها و...

صادرات روح الله

برای من کشور فرانسه ،تداعی کننده نام روح‌الله است . کشوری که در تاریخ سیاسی وطنم ،نشان داده علاقه زیادی به این نام دارد . کشوری...