فراخوان برای آزادی نسرین ستوده

فراخوان امروز در روزنامه فرانکفورتر روندشا برای آزادی نسرین ستوده با امضای بیش از ۱۰۰ عضو مجلس آلمان، برندگان جایزه نوبل،نویسندگان، دانشگاهیان ... با درود فراوان به پیوست...