تحولات افغانستان و منافع ملی ما

شماره 139 – شماره 139 – تحولات افغانستان و منافع ملی ما https://paniranism.info/9616.htm !هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه...

طالبان پشت پرده بمب‌گذاری‌ها

روزنامه آرمان ملی/ شنبه 6 شهریور 1400/ سرمقاله فریدون مجلسی مسائلی که در افغانستان پیش آمده نشان می‌دهد که طالبان مردمان متمدن و تابع...

عدم مشروعیت حکومت اسلامی طالبان

➕«من مخالفم!»➕ من به عنوان یک ایرانی راضی نیستم دولت ایران در مراسم اعلام حکومت طالبان شرکت کند. گویا طالبان قصد دارد مراسمی برای...