عدم مشروعیت حکومت اسلامی طالبان

➕«من مخالفم!»➕ من به عنوان یک ایرانی راضی نیستم دولت ایران در مراسم اعلام حکومت طالبان شرکت کند. گویا طالبان قصد دارد مراسمی برای...

احمد شاه مسعود

خطاب به احمد مسعود، فرزند خلف شیر پنجشیر ما ایرانیان چه خوشنود و امیدوار شدیم که فرزند شیر پنجشیر مبارزه پدر را علیه گروههای...

از حکومت حجره‌ای تا دولت مدرن

روزنامه شرق/ یکشنبه 14 شهریور 1400/ صفحه آخر از حکومت حجره‌ای تا دولت مدرن فریدون مجلسی روی‌کارآمدن طالبان بخشی از برنامه آنها برای مقابله با...