احمد مسعود، شیرزاده دره پنجشیر را تنها نگذاریم

بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم

بیست سال بود که پس از شکست حاکمیت شوروی و طالبان در افغانستان، مردم افغانستان در آسودگی و امنیت بسر میبردند. کودکان بجای خرافات آموزی به دانش آموزی میپرداختند و دختران نوجوان بجای بردگی مردان و ازدواج اجباری در کودکی با مردان نیمه وحشی به تحصیل دانش و هنر میپرداختند. افغانستان از قعر جهنم طالبانی به بهشت روی زمین بازگشته بود و زنان با سواد و با هنر شدند، استعدادها شکفته شد و زنان در سیاست و مدیریت وارد شدند و پیشرفت کردند. در آن بیست سال درخشان که ما در ایران گرفتار عقب افتادگی و فساد و ویرانگری جمهوری اسلامی شده بودیم به مردم افغانستان غبطه میخوردیم.

نیروهای امریکایی در افغانستان پس از عقب راندن طالبان ماندند تا مانع نفوذ روسیه و چین و فعالیت و رشد گروههای تروریستی طالبان و القاعده و داعش شوند. ولی در امریکا جو بایدن رییس جمهور شد. همانگونه که ایشان در کنار رئیس جمهور جیمی کارتر در سال 57، طرح پیاده کردن جمهوری اسلامی را در ایران برای جلوگیری از پیشرفت شوروی مدیریت کردند، امروز افغانستان را تحویل طالبان دادند تا جلوی پیشرفت چین را بگیرند و بدین منظور دهها میلیارد زرادخانه پیشرفته جنگی خود را در اختیار طالبان قرار دادند.

توطئه گران در افغانستان روی مقاومت مردم حساب نکرده بودند. احمد مسعود فرزند خلف و برومند احمد شاه مسعود پرچم پایداری در برابر خرافات و خشونت و نادانی برافراشت. احمد شاه مسعود، استوره مقاومت در برابر شوروی و طالبان سرانجام به دست تولیدکننده و پشتیبان طالبان، یعنی سازمان امنیت پاکستان، ناجوانمردانه ترور شد. پسرش احمد مسعود هم که جانانه در برابر سلطه طالبان ایستاده و در مسیر شکست آنها بود، توسط پهبادهای بمبافکن و 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه ارتش پاکستان در پشتیبانی از طالبان بمباران و مورد حمله گرفت.

ولی گروهی از سیاستمداران، نظامیان و آزادیخواهان افغانستان که ننگ بیعت با طالبان را نپذیرفتند با پناه گرفتن در ولایت پنجشیر و تشکیل جبهه مقاومت ملی، پرچم مبارزه با سپاهیان جهل و تباهی را برافراشتند و در سایه سکوت مرگبار دولتهای غربی و حمایت همه جانبه دولتهای بنیادگرا و عقب مانده منطقه از طالبان، همه توان خود را برای نجات کشورشان از جهل و جنایت آغاز نموده اند.

احمد مسعود هنوز مردانه ایستاده و فراخوان ملی برای خیزش مردم علیه حکومت جهالت و خشونت طالبان داده است. دیر یا زود مردم افغانستان، با وجود خیانت امریکا و پاکستان و قطر به آنها، خود را از جرثومه‌های عقب افتادگی رها خواهند کرد و سیاهی به روی این کشورها خواهد ماند. دولت تاجیکستان هم که نباید ایجاد یک حکومت ترویست با اندیشه های دوران غارنشینی را تحمل کند، بی شک ساکت نخواهد نشست. جبهه ملی ایران که در سال 1359 به خواست احمد شاه مسعود با بیانیهای از او پشتیبانی کرد، امروز هم پشتیبانی خود را از احمد مسعود اعلام میدارد.

ما از ایرانیان آزادیخواه، کنشگران سیاسی و حقوق بشری و همه وجدانهای بیدار میخواهیم که همه با هم پشتیبان برادران و خواهران جدا شده از وطن و فریاد آنان باشیم و صدایشان را به سراسر جهان برسانیم. هر جا که هستید، با محکوم کردن طالبان جنایت پیشه و بسیج افکار عمومی، به دولتها و سیاستمداران کشور متبوع خود برای پشتیبانی از مبارزان پنجشیر در مبارزه با طالبان بنیادگرای اسلامی فشار بیاورند.

جبهه ملی ایران – سامان ششم

تهران – 17 شهریور 1400خ – 8 سپتامبر 2021م

دیدگاهتان را بنویسید