کهریزک‎‎

کهریزک‎‎

برای ثبت در تاریخ

درجه قساوت، بیرحمی و شکنجه در بیغوله های تنگ و تاریک زندانهای جمهوری اسلامی

چهره مرد شکنجه گر براحتی قابل شناسائی است

دیدگاهتان را بنویسید