نظام جاسوس پروری، جمهوری برده‌داری

نظام جاسوس پروری، جمهوری برده‌داری

شب گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی مستندی به نام «گزارش آشوب» پخش کرده که در قسمتی از آن مادری که فرزندش را تحویل نیروهای پاسدار داده به او می‌گوید اعدام می‌شوی و باید توبه کنی.
پسر جوان که گریه امانش نمی‌دهد دستان مادرش را می‌بوسد. اما گوش مادرش بدهکار نیست. می‌گوید «خودم برگشتم!» مادر می‌گوید شماره پاسدارها را گرفته بودم که اگر آمدی تحویلت بدهم. می‌گوید سال‌ها برای آیت‌الله خمینی مبارزه کردم…
این زن مادر نمونه‌ی مورد تأیید جمهوری اسلامی است. او زن نیست، مادر نیست، انسان نیست، او اسبابی به دست رژیم جمهوری اسلامی است که امثال روح الله خمینی می‌توانستند به طرفه‌العینی آنها را وادار کنند از پاره‌‌ی تنشان هم دست بکشند.
جمهوری اسلامی به دنبال انسان نمی‌گردد. او «آدم» نمی‌خواهد. بردگانی می‌خواهد که مثل او حرف بزنند، مثل او فکر کنند و مثل او رفتار کنند. از همین روست که از هیچ تلاشی برای زدودن رنگ اخلاق و انسانیت از جامعه فروگذار نمی‌کند.
جمهوری اسلامی شیوه‌ی نوینی از برده‌داری را ابداع کرده که شاید سال‌ها بعد در کتاب‌های تاریخ درباره اش بنویسند.

دیدگاهتان را بنویسید