17 مرداد روز ” خبرنگار ” گرامی باد

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

دیدگاهتان را بنویسید