بن‌بست ‌گرایی یا پیشرفت دیپلماسی؟

روزنامه آرمان / چهارشنبه 23 تیر 1400/ صفحه اول فریدون مجلسی   اگر وزیر امــور خارجـه‌ای در سطح محمد‌جواد ظریف هم سکاندار سیاست خارجی...

انتخابات

روزنامه اقتصاد پویا/ سه شنبه 18 خرداد 1400/صفحه اول  گفت وگوی اقتصاد پویا با فریدون مجلسی، دیپلمات سابق: اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم...