اطلاعیه برای کمپین همبستگی با سفیران آزادی

گروه همبستگی با سفیران آزادی توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هک شد
لطفا برای پیوستن به این کمپین مردمی به لینک زیر مراجعه بفرمائید 👇
https://fa.petitions.net/332269
کمپین همبستگی با سفیران آزادی حمایت مردمی و معنوی از کنش‌گران و اعتصاب کنندگان و خانواده های در رنج و مضیقه ایشان را وظیفه خود دانسته و هم اندیشی با نیروهای میهن دوست و متخصص را صدر کارهای خود قرارداده است تا با همکاری آنها، مبارزات مدنی و همبستگی ملی و میهنی را در مسیر رسیدن به بستری مساعد و مطلوب برای فردای ایران مهیا کند.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی موسسین این کمپین هستند
https://t.me/faalan_madani_mashhad2

دیدگاهتان را بنویسید