فاجعه کوی دانشگاه فراموش شدنی نیست


یادآوری حمله نیروهای سرکوب به کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد، تنها بخاطر اعتراض به توقیف یک روزنامه، هنوز دردناک است. دانشجویانی که از خفقان سیاسی و اجتماعی، ستارهدار شدن و محرومیت از ادامه تحصیل تنها بعلت اعتراض به فشارهای امنیتی و جلوگیری از گردهماییهای دانشجویی در دانشگاه احساسات خود را ابراز کرده بودند.
در پاسخ به نیاز دانشجویان به هوای آزاد اجتماعی، رییس جمهور به اصلاح طلب وقت هیچگونه یاری نرساند، سردار قالیباف فرمانده نیروی انتظامی گفت اگر دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام میکنیم. ۲۴ تن از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامهای به محمد خاتمی وی را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قویتر عمل نکند، خود دست بکار میشوند! انگار یک اعتراض دانشجویی حمله دشمن به کشور است.
نیروز انتظامی و لباس شخصیها که همان انصار حزبالله بودند به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد حمله کردند. و ضمن تخریب اموال دانشجویان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. آن شب نیروهای انتظامی و انصار حزبالله دستکم ۳۰۰ دانشجو را دستگیر، کتک زدند و تحت بازجویی قرار دادند. شماری از پنجره های خوابگاهها به پایین پرتاب شدند.
در آن شب تیره، یکی از دانشجویان من در دانشکده مدیریت زنگ زد. در حالیکه زار زار میگریست گفت: “دارند ما را میکُشند، کتک میزنند، بچهها را از پنجرهها به پایین پرت میکنند…” فردا بامداد دانشچوی دیگری از دانشکده اقتصاد زنگ زد. گریه میکرد: “استاد، پیادهرو سراسر غرق در خون است، ماشین آبپاش آورده اند و پیاده رو را شستشو میدهند، چکار کنیم؟”
بیش از 300 دانشچو در تهران بازداشت شدند، نمیدانیم چند تن کشته شدند. سعید زینانی را هم بردند و هنوز مادرش پی او میگردد. در تبریز هم که تظاهرات مشابهی در دانشگاه تبریز رخ داده بود، شماری بازداشت و کشته شدند، از جمله پسر امام جمعه بستانآباد. امیدوار بودیم که جمهوری اسلامی از این رویداد فاجعه بار عبرت بگیرد و دست از خشونت بردارد؛ ولی تجربه 22 ساله، بویژه رویدادهای 88 و 96 و 98، نشان داده که خشنتر شده اند و خوی درندگی هر سال بیشتر شده است.
کورش زعیم – هموند شورای جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران، 18 تیر 1400خ

دیدگاهتان را بنویسید