آشتی ملی پادزهر دولت پنهان

مهرداد خوانساری دیپلمات پیشین

1 نظر در “آشتی ملی پادزهر دولت پنهان”

 1. حدود هفده سال پیش، رئیس جمهور خاتمی، بعد از هشت سال که نتوانست دو لایحه شکنجه و مطبوعات را به تصویب مجلس برساند، در یک سخنرانی به “دولت پنهان” و هیچ کاره بودن دولت خودش اعتراف کرد
  امروزه هر جوانی میتواند حتی لیست کابینه دولت پنهان ولی فقیه را در اینترنت جستجو کند
  مدتی پیش این افراد با سوابقشان را بی بی سی معرفی کرده بود
  درود بر سخنوران گرامی که اکنون درباره دولت پنهان سخن میگویند
  آشتی ملی از همان شعارهای انحرافی و وهمی برای مشغول کردن مردم به سخن پراکنی است
  در ایران دوسال پیش نهضتی برای تغییر قانون اساسی با بیانیه 14 تن شروع شد که تنها راه تغییر ساختار نظام و نجات ایران است
  درود بر سخنوران بزرگوار برای روشنگریشان

پاسخ دادن به سهراب چمن آرا لغو پاسخ