تقدیم به مصدقی‌های پیشرو

🔴 ۲۸ خرداد یا ۲۸ مرداد 🔵 حمید آصفی 🔺️امروز بیست هشتم از مرداد ماه است یا خردادماهمی گویند تاریخ برای درس آموزی است...