گفتگوی #سید_مصطفی_تاجزاده در برنامه اینترنتی دروازه دولت


طولانی است ولی ارزش گوش دادن دارد. او در ایران است و میداند که با خطر روبروست. هوشنگ

دیدگاهتان را بنویسید