تقلب

طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه، خامنه ای تمام اختیارات مملکت را در اختیار خودش دارد

خامنه ای حدود دوازه سال است که دین خودش را عوض کرده و حجتیه شده

مصباح یزدی که رئیس فرقه حجتیه بود و خمینی هرگز حاضر به ملاقات او نشد، وقتی خامنه ای به منزلش رفت، پای او را بوسید

احمدی نژاد که اوائل حکومت آخوندی، کارش را با “تیرخلاص زنی” شروع کرد و از سربازان مصباح یزدی بود، بعد از جنگ هشت ساله که حتی هیچ وقت در جبهه جنگ نبود، با عنوان سپاهی فرماندار اردبیل میشود

احمدی نژاد و دو نفر دیگر از دستیارانش در آبان سال 1377 به اتوبوس حامل گردشگران آمریکائی با تیر هوائی و شکستن شیشه اتوبوس حمله میکند

این کار تروریستی باعث میشود خامنه ای او را شهردار تهران بکند

این سند محرمانه که با تائید خود خامنه ای امروز آشکار میشود، نشان دهنده آنست که خامنه ای حتی به نزدیکترین یارانش وقتی به حرفش گوش ندهند، رحم نمیکند

رفسنجانی که شناگر قابلی بود سرش در استخر فرح یه زیر آب رفت و خفه شد

احمدی نژاد هم شاید اینگونه خفه بشود

سهراب چمن آرا

دیدگاهتان را بنویسید