آخرین سخنرانی زنده یاد دکتر شاپور بختیار قبل از ترور

آخرین سخنرانی شادروان شاپور بختیار
در سپتامبر 1990 در شهر لاهه هلند

سخنرانان به ترتیب ایرج پزشکزاد رییس جلسه، داریوش مجلسی و دکتر شاپور بختیار.
در این سخنرانی شادروان بختیار به بسیاری از سئوالات درباره جبهه ملی، حزب توده، تیمسار قره باغی دکتر فاطمی، ژنرال هایزر، انقلاب و بسیاری مسائل دیگرجواب میدهد.

این سخنرانی در ایران به همت دوستمان خشایار، بمناسبت سالروز قتل آن شادروان بصورت یوتیوب تهیه گردیده.

چون این یوتیوب از روی چهار نوار کپی شده بعضی کلمات در بین دو نوارضبط نگردیده.

برای صبط در تاریخ. تقدیم بهمه آزادیخواهان ایران.

داریوش مجلسی

دیدگاهتان را بنویسید