دولت سایه آفتابی می‌شود

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل سیاسی: مردم دیگر برایشان فرقی نمی کند چه کسی رییس جمهور شود روزنامه اقتصاد پویا/ 4 خرداد 1400/ صفحه اول...

دفاع از نسرین ستوده

همبستگی و حمایت 10 شخصیت فرهنگی و مدنی بین المللی از نسرین ستوده https://iranwire.com/fa/videos/47218

هنوز باقی است fatfیادمان نرود

روزنامه آرمان ملی/ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400/ سرمقاله یادمان نرود  FATF  هنوز باقی است فریدون مجلسی در بحبوحه گفت و گوهای برجامی، ایران درباره مذاکرات...