استقبال کسبه و مردم کوچه بازار از رضا ارحام صدر هنرمند مشهور و کمدین معروف شهرمان زمانی که در زمان حیاتش مدت کوتاهی به خیابان آمد

دیدگاهتان را بنویسید