بیاد امیر حسین آریان پور

 بیاد او.

مردی که زیاد می دانست …

هشتم اسفندماه سالروز میلاد امیر حسین آریان پور یکی از پویاترین اساتید دانشگاه در قبل از انقلاب است . او وقتی کلاسهایش در دانشگاه تهران ودانشگاه تربیت معلم برگزار می شد با خیل فراوان دانشجویانی رو به رو می شد که اگرچه آن درس را نداشتند ولی برای شنیدن سخنانش از سایر دانشکده ها و دانشگاهها به کلاس او هجوم می بردند و ازدحام می کردند .بحث و انتقاد در کلاسهای او آزاد بود و او چنان از دانش گسترده ای برخوردار بود که با اطلاعات فراوان خود به ایجاد سئوال در اندیشه ها می پرداخت و سعی می کرد دانشجویان را پرسشگر تربیت کند.

آریان پور که کتاب زمینه جامعه شناسی او را کمتر دانشجوی اهل کتابی نخوانده بود هنوز هم یکی از معتبرترین کتابهای جامعه شناسی است .

او با ترجمه کتاب « دشمن مردم از ایبسن » و نوشتن کتاب « ایبسن آشوب گرای » او را هر چه بهتر به کتابخوانان معرفی کرد.

وی کتابهای متعدد دیگری را تألیف و ترجمه کرد و صدها مقاله در نشریات نوشت و توانست اصول علمی شناخت جامعه را ترویج کند.

آریان پور شیوۀ تحلیلش بر اساس فلسفه  سوسیالیسم علمی بودکه .به خاطر این باور بارها از دانشگاه تعلیق و حتی اخراج شد ، با این وجود هیچگاه از تعلیم و آموزش دانشجویان و سایر مشتاقان کوتاهی کرد.

در سال 1359 بعد از انقلاب فرهنگی حاکمین به قدرت رسیده او را تحمل نکردند و بازنشسته اش ساختند ، منتهی او بازهم نوشت و نوشت تا اینکه در پایان عمر به بیماری پارکینسون دچار شد و سرانجام در 8 مرداد 1380 در سن 77 سالگی درگذشت .

گنجینۀ آثار او همچنان خواندنی و پربار است و می تواند اسلوب اندیشۀ علمی را برای علاقمندان به ارمغان آورد. یادعزیزش همواره گرامی باد.   هوشنگ آریان پور.

دیدگاهتان را بنویسید