انتقاد از بیانیه 38 امضائی از درون کشور

 

جناب مجلسی 

آیا اگر این پولهای بلوکه شده به ایران برسد ، چیزی نصیب گرسنگان می رسد؟ مرگ یکبار و شیون یکبار.

وحیدی

دگرباوران (degarbavaran.blogspot.com)

جناب وحیدی گرامی،

دوست عزیز، خیلی آسان است که بنده و شما در ناز و نعمت در خارج کشور بگوییم مرگ یکبار و شیون یکبار، دوستان ما در داخل کشور، در خیابانهای مرکز شهر رو به پایین و جنوب، شاهد پدر و مادران تنگدستی هستند که اطفالشان روی دستشان از این خیابان به آن خیابان میدوند تا بتوانند از یکی از قاچاق فروشها داروی مورد نیاز فرزندشان را به قیمت درآمد یکماه پدر بخت برگشته بخرند.

فرآموش نکنید تحریم ها منبع درآمد بسیار پرسودی را برای آن بخش از رژیم بوجود آورده که دستشان آلوده به سرقت و یغمای پول و سرمایه مردم آغشته است. همین سارقین مال و سرمایه مال باختگان در درون رژیم میباشند که با حمایت (البته بطور ناخواسته) شما و امضاء کنندگان نامه 38 نفره از تحریم ها و حتی شدت آن حمایت میکنند.

فساد، دزدی و یغمای سرمایه ملی مان در رژیم جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته و چیز تازه ای نیست. ولی پیش از تحریم ها هرگز شدت فقر و بی دارویی و فقر سرمایه گذاری به شدت امروز نبوده. بغیر از جنبه مادی تحریم ها باید به جنبه های فرهنگی و معنوی نیز بی اعتنا نبود.از بعد از تحریم ها دیگر اثری از فیلم، کنسرت و کارهای هنری دیده نمیشود در حالیکه قبل از تحریم ها با وجود جو خفقان و اختناق  کارهای با ارزشی ارائه میدادند بر خلاف میل علم الهدا های جامعه مان.

احتمالا یکی ار نکات اختلاف نظرمان مخالفت شدید من با تضعیف قوه دفاعی سرزمینمان میباشد. دشمنان یکپارچگی ایران با تقویت گروههای تجزیه طلب و تروریست داخلی و خارجی مترصد  تجزیه این سرزمین مقدس میباشند که در آنصورت من را در کنار رژیم و در مقابل تجزیه طلبان خواهید دید.ارمنستان درس بزرگی برای همه ما بود. در عرض مدت کوتاهی، اردوغان، جمهوری آذربایجان، داعشی ها و پان تورکیستها با یاری اسراییل سرزمین ارمنستان را شاید به چیزی در حدود یک سوم آن تقلیل دادند  بدون آنکه صدای اعتراضی از ایران، اروپا و حتی آمریکا بگوش برسد روسیه هم سکوت محض اختیار کرد. بهمبن دلیل موافق یک ایران قوی در منطقه میباشم.

داریوش مجلسی. 18 فوریه 2021. 

دیدگاهتان را بنویسید