یک فیلمی کوتاه

یک فیلم کوتاه و جالب از کنفرانس صلح تهران با حضور سران متفقین در پایان جنگ دوم جهانی

در این کلیپ استالین، چرچیل و (اگر اشتباه نکنم) روزولت را میبینید

دیدگاهتان را بنویسید