زیباترین ویدیو

این ویدیوی بسیار زیبا و ابتکاری را دریادار آریان پور برایمان فرستادند. از چهره های شخصیت های سیاسی، علمی و تاریخی  که دیگر در میان ما نیستند و شهیدان جنگها و رزم ها بدون توجه به علایق سیاسیشان.

از صدای همایون شجریان استفاده شده بصورت لبخوانی.

نام شخصیتها بصورت کوچک در کنار تصویر نوشته شده.

زیباترین ویدیو

https://www.facebook.com/100003159077035/posts/3594691803979420/

دیدگاهتان را بنویسید