روزنامه آرمان ملی/ چهارشنبه 10 دی 1399/ یادداشت صفحه اول

هفته‌هاي آينده و هزاران اما و اگر

فریدون مجلسی

تهران

هيچ‌چيز به صورت خودکار انجام نمي‌شود؛ به‌خصوص در اين برهه زماني کشورمان با مسائل اقتصادي زيادي در حال دست و پنجه نرم کردن است و فشار زيادي به معيشت مردم وارد شده است. اين فشار سبب شده تا ضربه ای رواني نيز به جامعه وارد شود. اين احساس به وجود آمده است که در چند سال گذشته از جهان عقب افتاده‌ايم و ساير كشورهاي اطراف ما مسير توسعه را به‌سرعت بيشتري از ما طي مي‌کنند. ترکيه، پاکستان و مصر از جمله کشورهایی اند که در منطقه همچون ايران با مشكلاتي مواجه هستند اما به مراتب سرعت توسعه را از ايران با شتاب‌تر طي مي‌کنند. رفع مسائل مردم و رفع اين نگراني‌ها احتياج به اين دارد که پيرامون آن يک گفتمان شکل گيرد و در خصوص مشکلات کشور هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور گفت‌وگويي انجام شود. اين مشکل به خودي خود حل نخواهد شد. به‌زودي بايدن به برجام بدون هيچ‌گونه پيش‌شرطي باز خواهد گشت و در اين زمينه از هيچ كشوري نيز اجازه نخواهد گرفت. او معتقد است که خروج آمريکا از برجام يک امر باطل بوده است و بنابراين اين رويه اشتباه را اصلاح مي‌کند. اين بازگشت به برجام به اين معنا نيست که او به خواسته‌هاي ج ا ايران تن مي‌دهد اما حسن‌نيت را نشان مي‌دهد و حتي ممکن است برخي از تحريم‌هاي دوران اوباما را در اين راستا لغو کند تا ايران از بحران اقتصادي كمي رهايي يابد. البته لازمه آن اين است که پيرامون آن گفت‌وگو شود و با تعامل نظرات به يکديگر نزديک گردد. در برخي مواضع بايد تجديد نظر کرد تا بتوان در اين عرصه به نتيجه مطلوب رسيد. در اين زمينه ايران بستری کمکي به نام برجام دارد که اگر نمي‌خواهد به صورت مستقيم با آمريكا گفت وگو کند، مي‌تواند از آن استفاده نمايد. بايد توجه داشته که کشورهاي ديگر نيز خطوط قرمزي دارند و زماني آنها به خطوط قرمز ما توجه مي‌کنند که ما نيز همين کار را انجام دهيم. اين خطوط قرمز دائمي نيست و با زمان ممکن است تغيير‌کنند. بايد با واقعيت‌هاي جهان تصميم گيري و در راستاي آنها برنامه‌ريزي کرد. امروز در عصر تعامل هستيم و بايد در اين موضوعات همواره صحبت شود. در اين عرصه ايران بايد در ابتدا به توانمندي‌هاي خود نگاه کند، سپس خواسته‌هاي خود را مطرح کند و در گام آخر اين سنجش را انجام دهد که کدام خواسته‌ها با توجه به توانمندي‌هايي که دارد قابل مطرح کردن است و مي‌تواند معقول و منطبق با عصر حاضر باشد. در اين ميان بهتر است اهداف خود را با شفافیت بسنجند. 

دیدگاهتان را بنویسید