هشتگ هایی برای وارونه سازی واقعیت

این روزها بازار هشتگ گذاری ها با اهداف و امیال مختلف داغ است. هر روز عنوان ها و موضوعاتی تبدیل به ترندهای جهانی می شوند، تا هدفی را محقق سازند. گاه این این اهداف براساس واقعیت ها و خواسته های معقول، جهانی می شوند و گاه ابزاری برای فشار و یا به دستاویزی برای فرافکنی مبدل می گردند.

امروز در ایران نیز این هشتگ ها هواداران خود را دارند.#واکسن_بخرید یا #واکسن_میسازیم، از سوی رسانه های خارجی و داخلی مطرح می شود و از شبکه های جهانی فارسی زبان تا بخش های خبری صداوسیمای ایران به آن می پردازند.

اما واقعیت در بین خطوط این هشتگ ها محبوس شده و حقایق را بازگو نمی کند. آنها که #واکسن_بخرید را مطرح می کنند دغدغه ای ورای به خطر افتادن جان مردم ایران را دارند و آنها هم که #واکسن_میسازیم را منتشر می کنند، درصدد خواسته هایی همچون دیده شدن،حفظ جایگاه،تثبیت منافع گروهی و یا حامیانی کور و کر شده به دست یک ایدئولوژی هستند که متوجه فجایع رخ داده در جامعه نیستند و صرفاً می خواهند پاسخی به طرف مقابل بدهند. وگرنه نه واکسنی خریده می شود و نه واکسنی درحال ساخت است!

امروز واقعیت های موجود در ایران تشریح و تفسیر پذیر نیستند، بلکه باید آنها را دید و برای دیدنش نیاز به بینش جامعه شناسی ویا مطالعات روانشناسی نیست. کافی است حال مردم را در امورات روزانه مشاهده کنید. مردمی که درگیر انبوهی از مشکلات ریز و درشت از جنس معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … هستند که کرونا تنها یکی از هزاران آفتی است دچارش شده اند.

قصد سیاه نمایی درمورد عملکرد رسانه ها چه در داخل و خارج از ایران نیست و بحث حول محور وضعیت و احوالات مردم ایران است. حال اگر این هشتگ ها به ترند جهانی هم مبدل شوند و منتشرکنندگان آن نیز به عنوان بلاگرهای میلیونی شبکه های اجتماعی هم باشند، دردی از کارگری که ماه هاست سرکار نرفته و هزینه های سرسام آور زندگی گلویش را می فشارد، دوا نمی کند. وقتی با جیب خالی شرم بازگشت به خانه را داشته باشی چه چیزی بهتر از کرونا تا خلاصت کند.

همین حال و روز اسفناک مردم است که باعث شده مسئولان ایرانی اقدامی جهت بهبود وضعیت نکنند و همین مشکلات است که باعث شده رسانه های خارجی هر روز سوژه ای داغتر از روز قبل از درون جامعه ایران بیابند و آن را هشتگ کنند و درمورد گزارش و تفسیر ارائه کنند. اما آنچه همچنان بازگو نشده واقعیت است…

دیدگاهتان را بنویسید