مصاحبه تلویزیون آزادی با کورش زعیم, پیش بینی خطرناک برای آینده نزدیک سرزمینمان (8)

پرسش هشتم: دستگیری ها و اتهام زدن های جمهوری اسلامی برای افراد دو تابعیتی و فعالین سیاسی و مدنی ، اغلب به منظور تبادل زندانیان و برگرداندن عناصر امنیتی بازداشت شده متعلق به جمهوری اسلامی در خارج از کشور صورت می گیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید