مصاحبه تلویزیون آزادی با کورش زعیم, پیش بینی خطرناک برای آینده نزدیک سرزمینمان (6)

پرسش ششم: جمهوری اسلامی برای تقویت بدنه اطلاعاتی خود و وزارت اطلاعات قصد استخدام نیروهای زیادی را دارد. این اقدام را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید