اعلامیه راجع اجرای حکم اعدام پزشک ایرانی-سوئدی دکتر احمدرضا جلالی


دوستان گرامی، متاسفانه این اطلاعیه دیر بدست ما رسید. طبق این اطلاعیه 3 دسامبر تاریخ اعدام ایشان بوده. شاید هم تاکنون اعدام به تعویق افتاده باشد. ولی به هر حال برای همصدا شدن با فریاد اعتراضها ما این اطلاعیه را منتشر میکنیم. اطلاعیه را در ضمیمه ماهده کنید.

اعلامیه راجع اجرای حکم اعدام پزشک ایرانی-سوئدی دکتر احمدرضا جلالی

دوستان گرامی

ضمیمه ای پیغام کوتاه اعلامیه راجع اجرای حکم اعدام پزشک ایرانی-سوئدی
دکتر احمدرضا جلالی را بشما ارسال میداریم

از طرف گروه پزشکان و کادر پزشکی
ه.ع

دیدگاهتان را بنویسید